MPP_25_A.jpg Mehr InformationenThumbnailsMehr InformationenThumbnails

v.l.n.r
Rösli geb. Müllheim verh. Würmli
Anna geb. Hermann verh. Scheuch
Josef Huber (Sepp) (3. Mai 1940 - 20. August 2010)
Elsa geb. Scheuch verh. Huber (1. Januar 1909-?)
vorne:
Marianne geb. Scheuch verh. Papst (* 10. Januar 1948)
Elsbeth geb. Scheuch verh. Häuptli (* 10. März 1946)


(Quelle RPP)

0 comments

Add a comment